Ana KliimamuutusJuurdepääs taskukohasele ja usaldusväärsele rohelisele energiale ja toorainele on majanduse ausa ja jätkusuutliku toimimise ja õitsengu eelduseks.

Down
Stars

Kliimamuutustest põhjustatud elurikkuse vähenemine mõjutab ebaproportsionaalselt palju vaesemaid ja haavatavamaid riike, nagu Guatemala, ja ettevõtjaid, nagu kohvikasvataja Ana.„Väikeste sammudega
saavutame koos suuri asju.“

Pöördepunkt

Kuidas EL ja Ana jätkusuutliku kohvitootmise nimel töötavad

Guatemala on rohelisema tuleviku nimel juba palju ära teinud – on ajakohastatud õigusraamistikku ja loodud riiklik fond kliimamuutuste leevendamise programmide jaoks.

EL teeb koostööd Guatemalaga – ning maakogukondade võrgustike ja väikeettevõtjatega, nagu Ana –, et pakkuda pikaajalist tuge keskkonna ja elurikkuse kaitseks ning kestlikuks ja kaasavaks majandusarenguks.

Global Gateway hero Anna and the coffee beans
Global Gateway hero Anna at the coffee farm
Global Gateway hero Anna making coffee
Global Gateway hero Anna at the coffee farm 2
Global Gateway hero Anna at the coffee farm 3
Global Gateway hero Anna at the coffee farm 4

Guatemala kohaneb kiiresti säästlike põllumajandusmeetoditega. Isegi kohvi ja muude monokultuuride kasvatuse saab kujundada edukaks ja mitmekülgseks põllumajandussüsteemiks ning istandused, nagu Ana oma, muudavad kohvikasvatuse keskkonnasäästlikumaks, sest aitavad kaitsta keskkonda, luua samal ajal kestlikke töökohti ja tulu kohalike inimeste jaoks.