Ana KlimaAdgang til prisoverkommelig og pålidelig grøn energi og råmaterialer er en forudsætning for, at en økonomi kan fungere og blomstre på en ordentlig og bæredygtig måde.

Down
Stars

Tab af biodiversitet som følge af klimaforandringerne berører i højere grad fattige og mere sårbare lande, som Guatemala, samt selvstændige erhvervsdrivende som kaffeavleren Ana.“Ved at tage små skridt, kan vi opnå store ting sammen.”

VENDEPUNKTET

Hvordan EU og Ana arbejder for bæredygtig kaffedyrkning

Ved at opdatere de lovmæssige rammer og etablere en national fond for afhjælpning af klimaforandringer har Guatemala allerede taget store skridt henimod en mere grøn fremtid.

EU arbejder sammen med Guatemala – og med et netværk af landkommuner og små erhvervsdrivende som Ana – om at yde langvarig støtte til beskyttelse af miljø og biodiversitet og til en bæredygtig og inkluderende økonomisk udvikling.

Global Gateway hero Anna and the coffee beans
Global Gateway hero Anna at the coffee farm
Global Gateway hero Anna making coffee
Global Gateway hero Anna at the coffee farm 2
Global Gateway hero Anna at the coffee farm 3
Global Gateway hero Anna at the coffee farm 4

Guatemala er hurtigt ved at tilpasse sig bæredygtigt landbrug. Selv en monokultur som kaffe kan forvandles til et vellykket og mangfoldigt landbrugssystem, og landbrug som Anas gør kaffedyrkningen grønnere og gavner samtidigt aktivt miljøet, imens de skaber bæredygtige jobs og indtægter til lokalsamfundet.